See also

Family of Thomas ASHMAN and Caroline HELPS

Husband: Thomas ASHMAN (bap.1828)
Wife: Caroline HELPS (bap.1828)
Children: Thomas Ashman HELPS (bap.1846)
Mary Jane ASHMAN (bap.1847)
William ASHMAN (bap.1849)
William ASHMAN (bap.1849)
Eliza ASHMAN (bap.1855)
Charlotte Ann ASHMAN (bap.1855)
Alfred ASHMAN (bap.1861)
Sophia ASHMAN (bap.1861)
George ASHMAN (bap.1861)
Oliver ASHMAN (1865?- )
Solomon ASHMAN (1866?- )
Marriage 25 Jul 1847 Weston, Somerset, England

Husband: Thomas ASHMAN

Name: Thomas ASHMAN
Sex: Male
Father: Thomas ASHMAN (1797?- )
Mother: Elizabeth JOYCE (bap.1795)
Baptism 20 Jan 1828 Weston, Somerset, England

Wife: Caroline HELPS

Name: Caroline HELPS
Sex: Female
Father: William HELPS ( - )
Mother: Sarah ( - )
Baptism 27 Apr 1828 Weston, Somerset, England

Child 1: Thomas Ashman HELPS

Name: Thomas Ashman HELPS
Sex: Male
Spouse: Mercy HARDING ( - )
Baptism 18 Jan 1846 Weston, Somerset, England

Child 2: Mary Jane ASHMAN

Name: Mary Jane ASHMAN
Sex: Female
Baptism 26 Dec 1847 Weston, Somerset, England

Child 3: William ASHMAN

Name: William ASHMAN
Sex: Male
Baptism 4 Jun 1849 Weston, Somerset, England

Child 4: William ASHMAN

Name: William ASHMAN
Sex: Male
Baptism 23 Dec 1849 Weston, Somerset, England

Child 5: Eliza ASHMAN

Name: Eliza ASHMAN
Sex: Female
Baptism 25 Mar 1855 Weston, Somerset, England

Child 6: Charlotte Ann ASHMAN

Name: Charlotte Ann ASHMAN
Sex: Female
Baptism 25 Mar 1855 Weston, Somerset, England

Child 7: Alfred ASHMAN

Name: Alfred ASHMAN
Sex: Male
Baptism 28 Apr 1861 Weston, Somerset, England

Child 8: Sophia ASHMAN

picture

Sophia ASHMAN

Name: Sophia ASHMAN
Sex: Female
Baptism 28 Apr 1861 Weston, Somerset, England

Child 9: George ASHMAN

Name: George ASHMAN
Sex: Male
Baptism 28 Apr 1861 Weston, Somerset, England

Child 10: Oliver ASHMAN

Name: Oliver ASHMAN
Sex: Male
Birth 1865 (cal)
Baptism 25 Sep 1878 (age 12-13) Twerton, Somerset, England

Child 11: Solomon ASHMAN

Name: Solomon ASHMAN
Sex: Male
Birth 1866 (cal)
Baptism 22 Sep 1868 (age 1-2) Twerton, Somerset, England